Karkent Museum

Karkent Tekstil’in Bursa’ya kazandırdığı en önemli yeniliklerden biri de kendi bünyesinde oluşturduğu Tekstil-Dokuma Müzesi’dir. Bursa’da bir firma bünyesinde ilk olma özelliğini taşıyan müze, Bursa’nın dokuma tarihine ışık tutmakla birlikte, tekstilin yıllardır geçirdiği değişimi en güzel şekilde sergilemektedir. Nesilden nesile anlayışıyla, Karkent Tesktil’in birikimlerini sergileyen müzenin Bursa Tekstil Dünyasına yeni bir anlayış getirmesi kaçınılmazdır.